Licznik odwiedzin

594264
Dziś
Wczoraj
Miesiąc
82
107
6059


Archiwum

jesienny obraz

„Jesienny obraz"

Zapraszamy naszych przedszkolaków z oraz ich rodziców, ciocie, wujków, babcie i dziadziusiów  do wzięcia udziału w konkursie na „Jesienny obraz”

       

CELE KONKURSU:

 • Wykorzystanie różnorodnego materiału przyrodniczego (czego nie brakuje jesienią)
 • Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;
 • Rozwój i prezentacja twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Czerpania radości ze wspólnej tworzenia pracy.

UCZESTNICY KONKURSU:

§         Konkurs skierowany jest do dzieci wszystkich grup przedszkolnych

FORMAT I TECHNIKA PRACY:

 • Technika prac dowolna, według pomysłowości

WARUNKI KONKURSU:

 • Każdą pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka; 
 • Składanie prac w terminie od 03.11.2014r do 20. 11. 2014r.
 • Prace oceniane będą przez komisję, która będzie brała pod uwagę, estetykę, pomysłowość oraz zgodność prac z tematyką konkursu;
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów.
 • Wyniki konkursu ogłoszone będą podczas naszych corocznych obchodów dnia pluszowego misia tj. 25.11.2014r. Zdjęcia wszystkich prac umieszczone zostaną na naszej stronie internetowej www.przedszkolechabowka.rabka.pl
 • Prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom konkursu;
 • Nagrody zostaną ufundowane ze składek Rady Rodziców,
 • Wszelkie pytania proszę kierować do nauczycielek grup


Czekamy na Wasze prace i liczymy na pomysłowość!