Licznik odwiedzin

503842
Dziś
Wczoraj
Miesiąc
211
299
6055


Archiwum

bukiet jesienny

                           „Jesienny bukiet"

Zapraszamy naszych przedszkolaków  oraz ich rodziców, ciocie, wujków, babcie i                         dziadziusiów  do wzięcia udziału w konkursie na                           „Jesienny bukiet”

       

CELE KONKURSU:                                              

 • Wykorzystanie różnorodnego materiału przyrodniczego- liści, kwiatów, warzyw, owoców, (czego nie brakuje jesienią)
 • Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;
 • Rozwój i prezentacja twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Czerpania radości ze wspólnej tworzenia pracy.

UCZESTNICY KONKURSU:

§         Konkurs skierowany jest do dzieci wszystkich grup przedszkolnych

FORMAT I TECHNIKA PRACY:

 • Technika prac dowolna, według pomysłowości

WARUNKI KONKURSU:

 • Każdą pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka; 
 • Składanie prac w terminie od 07.11.2016r. do 18.11.2016r.
 • Prace oceniane będą przez komisję, która będzie brała pod uwagę, estetykę, pomysłowość oraz zgodność prac z tematyką konkursu;
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów.
 • Wyniki konkursu ogłoszone podczas zabawy Andrzejkowej. Zdjęcia wszystkich prac umieszczone zostaną na naszej stronie internetowej www.przedszkolechabowka.rabka.pl
 • Prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom konkursu;
 • Nagrody zostaną ufundowane ze składek Rady Rodziców,
 • Wszelkie pytania proszę kierować do nauczycielek grup


Czekamy na Wasze prace i liczymy na pomysłowość!