Licznik odwiedzin

594304
Dziś
Wczoraj
Miesiąc
122
107
6059


RODO

Klauzula informacyjna dla wychowanków Przedszkola ,,Semaforek” w Chabówce

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1.  Administratorem danych osobowych wychowanków jest Przedszkole ,,Semaforek” w Chabówce

 2. Dane osobowe wychowanków Przedszkola ,,Semaforek” w Chabówce przetwarzane będą w celu realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2014 roku, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 3. Dane osobowewychowanków Przedszkola ,,Semaforek” w Chabówce przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

 4. Odbiorcami danych osobowychPrzedszkola ,,Semaforek” w Chabówce będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 5. Rodzicie lub opiekunowie prawni wychowanków Przedszkola ,,Semaforek” w Chabówce posiadają prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,

 6. Rodzice lub opiekunowie prawni wychowanków Przedszkola ,,Semaforek” w Chabówce mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- UODO,

 7. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

   

Klauzula informacyjna dla pracowników Przedszkola ,,Semaforek” w Chabówce

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole ,,Semaforek” w Chabówce.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudniania - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat,

 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody,

 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole ,,Semaforek” w Chabówce.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,

 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w
Przedszkolu ,,Semaforek” w Chabówce

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole ,,Semaforek” w Chabówce

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji,

 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,

 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów wychowanków Przedszkola ,,Semaforek” w Chabówce

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole ,,Semaforek” w Chabówce

 2. Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2014 roku, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 3. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy,

 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,

 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- UODO,

 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.